İstanbul Uluslararası Finans Merkezi

foto

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi


İstanbul Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı (İFM) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda, 80’in üzerinde kamu ve özel sektör kurumu ile sivil toplum kuruluşu ve üniversitelerin katkısıyla 2009 yılında hazırlanmış ve YPK kararıyla uygulamaya başlatılmıştır. 
Proje, İstanbul’un öncelikle bölgesel ve nihayetinde küresel bir finans merkezi yapılması vizyonu ile yola çıkmıştır.
Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda özgün kültürel ve doğal kimliğini koruyarak gelişen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, yaşam kalitesi yüksek bir İSTANBUL hedeflenmektedir.

Foto Galeri

YUKARI