Kalite Yönetim

MTE YAPI'nın Kalite Yönetim Sistemi, çağdaş işletmelerin gerekliliklerine uygun olarak doğru kararları hızla alıp, ivedilikle hayata geçirebilmek için en alt seviyede bürokrasi ve dokümantasyon gerektirecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu yönetim prensibi, aşağıda detaylandırılmış proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşım esasları üzerine bina edilmiş olup, MTE YAPI'nın Kalite Yönetim Sistemi’ne başarıyla entegre edilmiştir.

- Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tanımlamak, bu ihtiyaçları her zaman kusursuz bir şekilde karşılamak ve müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet sunmaya gayret etmek,
- MTE YAPI'nın ortak hedeflerine bir takım halinde erişebilmek için çalışanların tamamının katılım gösterebileceği ortamı oluşturmak ve bu ortamın korunmasını ve gelişmesini sağlamak,
- MTE YAPI'nın özünü, çalışanlarının oluşturduğunun bilincinde olarak, çalışanların yeteneklerini MTE YAPI hizmet kalitesinin arttırılması için kanalize doğru bir şekilde yönlendirmek,
- Hedeflenen sonuçlara etkin bir şekilde ulaşabilmek için faaliyetleri ve kaynakları tek bir süreç olarak, doğru bir şekilde yönetmek,
- Birbiriyle bağlantılı süreçleri gruplandırarak, MTE YAPI'nın etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunan sistemler olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,
- MTE YAPI genel performansının sürekli olarak iyileştirilmesinin, organizasyonel hedeflerden biri olarak tanımlanması,
- Karar alma süreçlerinde, mutlaka veri ve analizlerden faydalanılması,
- Paydaşlarımız ve tedarikçilerimiz ile karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurularak, ortak değerler yaratılması
YUKARI